Стратэгія ўстойлівага развіцця Міёрскага раёна

З развіццём навукова-тэхнічнай рэвалюцыі ўзрослая моц эканомікі ператварылася ў разбуральную сілу. Свет убачыў, што прыродныя рэсурсы далёка не бязмежныя, а самааднаўленне прыроды можа быць вычарпана. У выніку чалавецтва можа патрапіць ў сацыяльна-палітычны, эканамічны і экалагічны крызісы. Паўстала неабходнасць фарміравання новай мадэлі развіцця цывілізацыі, галоўная задача якой заключаецца ў здольнасці супрацьстаяць надыходзячаму крызісу. Канцэпцыя ўстойлівага развіцця стала спробай вырашыць гэтую праблему і з'яўляецца нармальнай рэакцыяй сусветнай супольнасці, якая імкнецца выжыць.

 

У самым агульным разуменні ўстойлівае развіццё - гэта развіццё, працяглае па часе і комплекснае па змесце, пры якім дасягаецца баланс паміж яго прыродным, сацыяльным і эканамічным кампанентамі. 

 

logokonkurs

 

1 студзеня 2016 г. афіцыйна ўступіла ў сілу Павестка дня ў галіне ўстойлівага развіцця на перыяд да 2030 года, прынятая сусветнымі лідарамі ў верасні 2015 г. пад эгідай Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Новая Павестка – гэта заклік да краін пачаць працу над дасягненнем 17 мэтаў ўстойлівага развіцця.

9B12CC06AC59FAFDB16367A5269597669FA306249F1ECB9605pimgpsh fullsize distr

 

Устойлівае развіццё на рэгіянальным і мясцовым узроўнях таксама з'яўляецца адным з важных напрамкаў развіцця, зафіксаваных у Нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на перыяд да 2030 года (НСУР-2030)

 

У НСУР-2030 паказана, што арганізацыйна-эканамічныя механізмы дасягнення задач рэгіянальнага развіцця прадугледжваюць, сярод іншых, "распрацоўку мясцовых павестак (стратэгій) устойлівага развіцця для гарадоў абласнога падпарадкавання і 5 - 6 раёнаў кожнай вобласці з мэтай забеспячэння дынамічнага развіцця тэрытарыяльных сацыяльна-гаспадарчых сістэм з улікам рацыянальнага выкарыстання мясцовых рэсурсаў і захавання навакольнага асяроддзя". 

 

Існуе два найбольш шырока распаўсюджаных разумення стратэгіі ўстойлівага развіцця тэрыторыі (СУРТ).

Па-першае, гэта дакумент, доўгатэрміновы план дзеянняў, накіраваных на дасягненне ўстойлівасці развіцця тэрыторыі, мясцовай супольнасці.

Па-другое, гэта працэс, які суправаджае рэалізацыю дадзенага плана, сукупнасць дзеянняў усіх удзельнікаў увасаблення ў жыццё агульных задум па развіцці тэрыторыі на прынцыпах устойлівага развіцця. 

 

Лепш за ўсё, калі гэтыя два паняцці "сыходзяцца" разам. Гэта значыць, калі існуе (альбо распрацоўваецца) Стратэгія ўстойлівага развіцця як план (тэкст), і адначасова актыўна ажыццяўляюцца мерапрыемствы, якія прасоўваюць мясцовую супольнасць у напрамку рэалізацыі стратэгіі. "Важна, каб стратэгія мясцовага развіцця была не толькі дакументам, але ў першую чаргу працэсам", - адзначаюць тэарэтыкі і практыкі руху за ўстойлівае развіццё.

 

Стратэгія ўстойлівага развіцця, якая распрацоўваецца ў рамках праекта "Разам для грамады і прыроды: узмацненне працэсу развіцця ў Міёрскім раёне праз супрацоўніцтва мясцовай улады і грамадзянскай супольнасці", будзе асноўным кампанентам праекта, які аб'ядноўвае ўсе яго складнікі разам.

 

Для непасрэднага ўдзелу мясцовых жыхароў у распрацоўцы Стратэгіі ўстойлівага развіцця Міёрскага раёна было праведзена 3 ўводных семінара, на якіх, дзякуючы метаду SWOT-аналізу, вызначаны моцныя і слабыя бакі тэрыторыі, яе магчымасці і пагрозы. Створаны Грамадскі савет па распрацоўцы і рэалізацыі Стратэгіі ўстойлівага развіцця Міёрскага раёна, ажыццяўляецца фарміраванне тэматычных і тэрытарыяльных рабочых груп па рэалізацыі асноўных напрамкаў СУР.

 

У рамках праекта таксама запланавана распрацоўка адаптаванай для дзяцей і моладзі Моладзевай стратэгіі ўстойлівага развіцця Міёрскага раёна і дапаможніка па распрацоўцы стратэгій развіцця сельскіх тэрыторый.

 

У распрацоўцы і рэалізацыі раённай стратэгіі мы бачым магчымасць глыбей раскрыць існуючы патэнцыял тэрыторыі і выкарыстоўваць яго, надаць імпульс мясцоваму развіццю, сканцэнтраваць намаганні на прыярытэтных яго накірунках, дзякуючы чаму эфектыўна выкарыстоўваць наяўныя намаганні і планамерна нарошчваць нашыя вынікі ў будучыні.

 

Галоўным пазітыўным вынікам распрацоўкі і рэалізацыі мясцовай стратэгіі ўстойлівага развіцця з'яўляецца павышэнне якасці жыцця мясцовага насельніцтва. Дзякуючы чаму гэта дасягаецца? Сярод пазітыўных эфектаў ад распрацоўкі і рэалізацыі стратэгіі ўстойлівага развіцця тэрыторыі можна адзначыць наступныя, яна:

  • аб'ядноўвае, гуртуе мясцовую супольнасць для вырашэння агульных задач;
  • аб'ядноўвае разрозненыя дзеянні ў сістэму, фіксуе прыярытэты і канцэнтруе намаганні і рэсурсы на магістральных напрамках дзеянняў;
  • павышае эфектыўнасць выкарыстання наяўнага патэнцыялу, выяўляе скрытыя рэзервы развіцця і прыцягвае дадатковыя (унутраныя і знешнія) рэсурсы;
  • стварае пазітыўны імідж мясцовай супольнасці.

 

Сярод канкрэтных вынікаў распрацоўкі і рэалізацыі стратэгіі ўстойлівага развіцця тэрыторыі можна таксама назваць:

  • стварэнне дадатковых працоўных месцаў і крыніц даходу, дзякуючы развіццю малога бізнесу, аграэкатурызму, рэгістрацыі грамадскіх арганізацый, адкрыцця рэсурсных цэнтраў устойлівага развіцця;
  • добраўпарадкаванне тэрыторыі, ачыстка берагоў рэк, ліквідацыя стыхійных сметнікаў;
  • развіццё міжнародных кантактаў, навучальныя паездкі за мяжу;
  • правядзенне фестываляў, мясцовых святаў, спартыўных спаборніцтваў, мастацкіх пленэраў, адкрыццё музеяў, арганізацыя выстаў і г.д.