Камісія па рэалізацыі Стратэгіі ўстойлівага развіцця Міёрскага раёна на 2022 - 2035 гады

ПАЛАЖЭННЕ ПРА КАМІСІЮ ПА РЭАЛІЗАЦЫІ СТРАТЭГІІ ЎСТОЙЛІВАГА РАЗВІЦЦЯ МІЁРСКАГА РАЁНА НА 2022 - 2035 ГАДЫ 

 

Сапраўднае Палажэнне распрацавана ў мэтах выканання пункта дамовы "Мерапрыемства 1.4. Агенцтва мясцовага развіцця. Стварэнне агенцтва мясцовага развіцця на прынцыпах дзяржаўна-грамадскага партнёрства на базе офіса Праекта на заключным этапе Праекта для працягу работы па развіцці раёна" праекта міжнароднай тэхнічнай дапамогі "Разам для грамады і прыроды: узмацненне працэсу развіцця ў Міёрскім раёне праз супрацоўніцтва мясцовай улады і грамадзянскай супольнасці", які рэалізуецца пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскага саюза (Дагавор аб прадастаўленні гранта - Знешнеэканамічная дзейнасць Еўрасаюза - № NEAR-TS/2017/391-418, зарэгістраваны Міністэрствам эканомікі Рэспублікі Беларусь у базе дадзеных праграм і праектаў міжнароднай тэхнічнай дапамогі 28 лютага 2019 года, рэгістрацыйны нумар 2/19/000981).

1. Камісія па рэалізацыі стратэгіі ўстойлівага развіцця Міёрскага раёна на 2022 - 2035 гады (далей - камісія) з'яўляецца пастаянна дзейным калегіяльным органам, які каардынуе на раённым узроўні выпрацоўку прапаноў і забеспячэнне ўзаемадзеяння структурных падраздзяленняў райвыканкама і размешчаных на тэрыторыі Міёрскага раёна арганізацый, па рэалізацыі Стратэгіі ўстойлівага развіцця Міёрскага раёна на 2022 – 2035 гады (далей – СУР).

2. Склад камісіі зацвярджаецца распараджэннем старшыні райвыканкама.

3. Асноўнымі задачамі камісіі з'яўляюцца:

3.1. каардынацыя дзейнасці прадпрыемстваў, арганізацый, устаноў, малога і сярэдняга бізнесу і мясцовай супольнасці па ўстойлівым развіцці Міёрскага раёна;

3.2. маніторынг і ацэнка рэалізацыі СУР, унясенне прапаноў па яе развіцці, дапаўненні і карэкціроўцы;

3.3. аказанне інфармацыйнай падтрымкі прадпрыемствам, арганізацыям, установам, малому і сярэдняму бізнесу і мясцовай супольнасці, камерцыйным і некамерцыйным арганізацыям, а таксама мясцовым органам улады Міёрскага раёна для:

паляпшэння эканамічнай дзейнасці, росту занятасці і самазанятасці насельніцтва і павышэння ўзроўню дабрабыту насельніцтва;

захавання прыроднай і гісторыка-культурнай спадчыны Міёрскага раёна;

развіцця аграэкатурызму ў Міёрскім раёне;

ажыццяўлення мерапрыемстваў па ахове прыроды і ўкаранення прынцыпаў "зялёнай" эканомікі;

удзел у распрацоўцы стратэгій, праграм і праектаў у сферы сацыяльна-эканамічнага развіцця, экалогіі, турызму, культуры і адукацыі ў мэтах павышэння ўстойлівасці развіцця Міёрскага раёна;

3.4. вызначэнне і прасоўванне прыярытэтаў устойлівага развіцця Міёрскага раёна, садзейнічанне распрацоўцы мясцовых ініцыятыў і мабілізацыі неабходных рэсурсаў, накіраваных на дасягненне мэтаў устойлівага развіцця;

3.5. садзейнічанне стварэнню ўмоў для грамадска-дзяржаўнага дыялогу, публічнага абмеркавання пытанняў устойлівага развіцця, удзелу грамадскасці ў распрацоўцы, фармуляванні і рэалізацыі мясцовых ініцыятыў па пытаннях устойлівага развіцця;

3.6. падтрымка мясцовых індывідуальных і грамадскіх ініцыятыў і некамерцыйных арганізацый у галіне ўстойлівага развіцця;

3.7. аб'яднанне намаганняў і каардынацыя дзеянняў грамадскасці ў рэалізацыі асветніцкіх, інфармацыйных, экалагічных, культурных праграм і праектаў, якія адпавядаюць прынцыпам устойлівага развіцця.

4. Дзейнасць камісіі грунтуецца на наступных прынцыпах:

4.1. добраахвотнага ўдзелу і адказнасці;

4.2. даверу, раўнапраўя ўдзельнікаў;

4.3. талерантнасці, павагі і памяркоўнасці, гендэрнай роўнасці;

4.4. адкрытасці намераў і дзеянняў;

4.5. плюралізму ідэй і свабоды меркаванняў;

4.6. падтрымкі каштоўнасцяў і прынцыпаў, адлюстраваных у СУР;

4.7. інфармацыйнай празрыстасці.

5. Функцыі камісіі:

5.1. збор і абагульненне прапаноў органаў улады, камерцыйных і некамерцыйных арганізацый, грамадзян адносна прыярытэтаў устойлівага развіцця Міёрскага раёна і напрамкаў іх рэалізацыі;

5.2. стварэнне і садзейнічанне эфектыўнаму функцыянаванню пляцоўкі для ўзгаднення прыярытэтаў устойлівага развіцця Міёрскага раёна з удзелам усіх зацікаўленых бакоў;

5.3. маніторынг і ацэнка рэалізацыі СУР, унясенне прапаноў па яе развіцці, дапаўненні і карэкціроўцы;

5.4. удзел у распрацоўцы і падтрымцы мясцовых ініцыятыў, накіраваных на дасягненне мэтаў устойлівага развіцця;

5.5. прыцягненне рэсурсаў для забеспячэння фінансавання (сумеснага фінансавання) мясцовых ініцыятыў, накіраваных на дасягненне задач устойлівага развіцця, у тым ліку з дапамогай ініцыявання і ўдзелу ў распрацоўцы праектных прапаноў і ў грантавых конкурсах;

5.6. удзел у інфармацыйна-асветніцкай працы для распаўсюджвання ідэй устойлівага развіцця ў раёне, уключэння новых удзельнікаў у працэс рэалізацыі СУР;

5.7. удзел у інтэграцыі прыярытэтаў устойлівага развіцця Міёрскага раёна ў планы сацыяльна-эканамічнага развіцця раёна і СУР.

6. Правы камісіі:

6.1. запрашаць прадстаўнікоў райвыканкама, Міёрскага раённага Савета дэпутатаў, дзяржаўных і камерцыйных і некамерцыйных арганізацый, незалежных экспертаў і кансультантаў для ўдзелу ў пасяджэннях камісіі;

6.2. выпрацоўваць і ўносіць прапановы па пытаннях устойлівага развіцця раёна ў дзяржаўныя органы базавага і першаснага ўзроўню;

6.3. разглядаць пытанні, якія закранаюць інтарэсы насельніцтва раёна ў сферы ўстойлівага развіцця, для вынясення на абмеркаванне раённага Савета дэпутатаў, дзяржаўных органаў базавага і першаснага ўзроўню;

6.4. інфармаваць шырокія слаі насельніцтва і арганізацыі аб планах і выніках сваёй дзейнасці з дапамогай сродкаў масавай інфармацыі (далей – СМІ);

6.5. прыцягваць да ўдзелу ў падрыхтоўцы пасяджэнняў камісіі, а таксама праектаў яе рашэнняў прадстаўнікоў дзяржаўных органаў, арганізацый, мясцовай супольнасці, зацікаўленых у вырашэнні пытанняў па рэалізацыі СУР.

7. Камісія для выканання ўскладзеных на яе задач:

7.1. забяспечвае каардынацыю дзейнасці дзяржаўных органаў па рэалізацыі СУР;

7.2. заслухоўвае на сваіх пасяджэннях справаздачы членаў камісіі па пытаннях рэалізацыі СУР;

7.3. ажыццяўляе ацэнку праведзеных мерапрыемстваў па дасягненні індыкатараў СУР;

7.4. запытвае і атрымлівае ва ўстаноўленым парадку ад структурных падраздзяленняў райвыканкама, дзяржаўных органаў, арганізацый інфармацыю, дакументы і матэрыялы, неабходныя для ажыццяўлення дзейнасці камісіі;

7.5. разглядае прапановы прадстаўнікоў дзяржаўных органаў, арганізацый, прадстаўнікоў мясцовай супольнасці аб унясенні змяненняў у індыкатары СУР і прымае неабходныя рашэнні па гэтых прапановах.

8. Старшынёй камісіі з'яўляецца намеснік старшыні райвыканкама, які курыруе пытанні эканомікі.

9. Старшыня камісіі:

кіруе дзейнасцю камісіі;

склікае пасяджэнні камісіі, фарміруе парадак дня, арганізуе давядзенне яго да членаў камісіі;

праводзіць пасяджэнні камісіі і падпісвае прынятыя на іх рашэнні;

выконвае іншыя дзеянні, накіраваныя на рэалізацыю задач камісіі.

10. Камісія ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з планам работы на каляндарны год, які зацвярджаецца на пасяджэнні камісіі.

11. Пасяджэнні камісіі праводзяцца старшынёй камісіі па меры неабходнасці, але не радзей, чым адзін раз на паўгоддзе.

12. Камісія правамоцная прымаць рашэнні пры наяўнасці на пасяджэнні не менш як паловы яе членаў.

Рашэнні камісіі прымаюцца простай большасцю галасоў членаў камісіі, афармляюцца пратаколам, які падпісваецца старшынёй камісіі (у выпадку яго адсутнасці – намеснікам старшыні камісіі).

13. Члены камісіі валодаюць роўнымі правамі пры абмеркаванні разгляданых на яе пасяджэннях пытанняў.

У выпадку нязгоды з прынятым рашэннем член камісіі мае права выкласці ў пісьмовым выглядзе сваё асаблівае меркаванне, якое падлягае абавязковаму далучэнню да пратакола пасяджэння.

14. У перыяд паміж пасяджэннямі камісіі пытанні, якія знаходзяцца ў яе кампетэнцыі ў адпаведнасці з гэтым Палажэннем, вырашаюцца старшынёй камісіі або па яго даручэнні намеснікам старшыні камісіі з наступным інфармаваннем членаў камісіі.

 

СКЛАД КАМІСІІ ПА РЭАЛІЗАЦЫІ СТРАТЭГІІ ЎСТОЙЛІВАГА РАЗВІЦЦЯ МІЁРСКАГА РАЁНА НА 2022-2035 ГАДЫ

Шалонька Алена Усцінаўна - намеснік старшыні Міёрскага раённага выканаўчага камітэта (далей – райвыканкам) (старшыня рабочай камісіі)

Сівагракаў Алег Уладзіміравіч - менеджар праекта (намеснік старшыні рабочай камісіі)

Дударонак Надзея Аляксандраўна - мясцовы каардынатар Праекта (сакратар)

 

Члены камісіі:

Барок Іван Іванавіч - дырэктар дзяржаўнай прыродаахоўнай установы "Ельня"

Будзько Наталля Іванаўна - тэматычны каардынатар па сацыяльнай інфраструктуры Праекта

Войтаў Ігар Іванавіч - дырэктар унітарнага прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Міёрскага раёна

Гаравец Аляксандр Яраслававіч - старшыня раённага савета па развіцці прадпрымальніцтва

Драба Валерый Анатольевіч - намеснік старшыні райвыканкама

Жук Аляксандр Іванавіч - начальнік аддзела адукацыі райвыканкама

Лакотка Раіса Мікалаеўна - начальнік аддзела эканомікі райвыканкама

Малецкая Ларыса Вячаславаўна - загадчык сектарам спорту і турызму райвыканкама

Нікалаёнак Яўген Віктаравіч - намеснік старшыні райвыканкама

Тронькін Аляксандр Сяргеевіч - начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама

Хован Людміла Іванаўна - бухгалтар Праекта

Шакель Аляксандр Казіміравіч - першы намеснік старшыні райвыканкама

Шокель Алена Аляксандраўна - менеджар сайта і па сувязях з грамадскасцю Праекта